Najczęściej zadawane pytania

Kim jest broker energetyczny?

Broker energetyczny świadczy usługi w zakresie zmiany sprzedawcy energii. Analizuje Twoje zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz dotychczasowe koszty z tym związane, a następnie prezentuje najlepszą ofertę dla Ciebie, wybierając spośród wielu sprzedawców prądu.

 

Czym różni się sprzedawca od dystrybutora energii elektrycznej?

Sprzedawca energii elektrycznej korzysta z sieci (infrastruktury) dystrybutora i odpowiada za ilość dostarczanego prądu do Twojego domu lub firmy. Klienci mają prawo do wyboru sprzedawcy, którzy konkurują między sobą, oferując różne taryfy oraz ceny za 1 kilowatogodzinę (kWh) prądu. Sprzedawca prądu nie musi być jego dystrybutorem.

Dystrybutor (producent)  jest właścicielem infrastruktury energetycznej (linie, transformatory, stacje itd.) oraz jest odpowiedzialny za produkcję prądu i jego ciągłość w dostawie do naszych domów i przedsiębiorstw.  W Polsce w zależności od obszaru geograficznego wyróżniamy kilku dystrybutorów. Są to: Enea, Energa, PGE (Polska Grupa Energetyczna), Innogy, TAURON Polska Energia

 

Kto może zmienić sprzedawcę prądu, jak długo to trwa i ile kosztuje?

Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy – zarówno osoba indywidualna, jak i firma czy instytucja. Wystarczy podpisać umowę wraz z pełnomocnictwem koniecznym do załatwienia procedury za Siebie. Zmiana sprzedawcy prądu w Proenergo nic nie kosztuje. Nie można jedynie zmienić dystrybutora (dostawcy) energii elektrycznej, czyli właściciela infrastruktury energetycznej.

Zmiana trwa tak długo, jak okres wypowiedzenia umowy u Twojego obecnego sprzedawcy prądu. Z naszego doświadczenia wiemy, że należy zawsze sprawdzić, czy nie jest podpisana umowa lojalnościowa lub aneks, w którym zawarte są kary związane z wypowiedzeniem umowy po określonym terminie.

 

Jakie są formalności przy zmianie sprzedawcy prądu? Czy taka zmiana powoduje przerwy w dostawie energii?

Z Twojej strony to podpisanie umowy i pełnomocnictwa, dzięki któremu zajmiemy się wszystkimi formalnościami w Twoim imieniu. Po zmianie będziesz otrzymywać dwie faktury (rachunki) – jeden od dystrybutora energii elektrycznej (czyli właściciela sieci), a drugi od sprzedawcy energii elektrycznej. Masz też możliwość otrzymania wszystkiego na jednej tzw. kompleksowej fakturze. Cała procedura nie powoduje żadnej przerwy w dostawie prądu.

Co zrobić w przypadku awarii prądu i czy przy zmianie sprzedawcy trzeba wymieniać dotychczasową instalację i licznik?

W przypadku braku prądu dzwonimy tam, gdzie obecnie – czyli do pogotowia energetycznego i zgłaszamy awarię. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie wymaga przeróbek w instalacji, ani wymiany licznika. Parametry jakościowe prądu są identyczne dla wszystkich i wszędzie są takie same.