Zmiana dostawcy energii elektrycznej, czy to możliwe?

Zmiana dostawcy energii elektrycznej, czy to możliwe?

Paradoksalnie bardzo często słyszymy i czytamy na różnych forach o tym, że coraz więcej Polaków zmienia dostawcę energii elektrycznej, podczas gdy w praktyce jest to niemożliwe.


Skąd więc takie błędne przeświadczenie? Czy da się zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Zasadniczy błąd wynika z zatraconej granicy pojęć sprzedawcy i dostawcy prądu. Zmiana sprzedawcy prądu jak najbardziej jest możliwa i polega na wyborze tego operatora (sprzedawcy), który zaproponuje bardziej atrakcyjne warunki oraz ceny prądu w swojej ofercie.

Dlaczego więc zmiana dostawcy prądu nie jest możliwa? Najlepiej wyjaśni to przybliżenie pojęć, czyli co kryje się za słowem „dostawca prądu”

Od czasu liberalizacji rynku energetycznego na rynku energii możemy spotkać się zasadniczo z trzema stronami:

  1. Konsumentem, nazywanym zamiennie odbiorcą końcowym
  2. Sprzedawcą energii elektrycznej, zwanym przedsiębiorstwem obrotu
  3. Dostawcą, czyli OSD- Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zamiennie dystrybutorem

Konsumenci, to przedstawiciele gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, którzy zawierają umowy z wybranym przez siebie sprzedawcą energii elektrycznej, najczęściej w celu obniżenia kosztów związanych z energią. Jednocześnie w innym kontekście Konsumentem możemy nazwać wszystkich użytkowników energii w każdym domu czy firmie.

Sprzedawca energii elektrycznej zajmuje się zakupem energii z Towarowej Giełdy Energii (TGE) i odsprzedażą prądu odbiorcom końcowym, czyli konsumentom. Zmiana sprzedawcy prądu następuje poprzez zawarcie odpowiedniej umowy pomiędzy stronami. Przedmiot umowy, czyli prąd jest w tym wypadku wirtualny, ponieważ sprzedawca nie przekazuje go swojemu Klientowi.

Za dostarczenie prądu do Klientów odpowiada dystrybutor, inaczej dostawca. Do zadań dostawcy energii należy dbanie o prawidłowe działanie sieci przesyłowej, jej modernizacje oraz ewentualne usunięcia mniejszych usterek, jak również wymiana liczników. Zatem, jeśli zmienisz sprzedawcę prądu, dostawca nie zmieni się i to właśnie jemu możesz zgłaszać wszelkie awarie prądu, które on powinien usunąć, jeśli są związane z jego zakresem uprawnień.

Podsumowując, pamiętaj, że Twój dostawca prądu jest stały i odpowiada tylko za przesył. Wysokość opłat za zużycie energii jest uzależniona od oferty, jaką aktualnie posiadasz u swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Jeśli chcesz zmienić sprzedawcę energii elektrycznej i płacić mniej za energię skontaktuj się z nami