Prąd to też towar. Masz prawo wyboru od którego sprzedawcy go kupujesz!

Prąd to też towar. Masz prawo wyboru od którego sprzedawcy go kupujesz!

Zmiany na rynku energii elektrycznej, czyli… prąd stał się towarem jak każdy inny. O teorii słów kilka.


Rynek energii elektrycznej to rynek, którego przedmiotem handlu jest energia elektryczna i podlega Urzędowi Regulacji Energetyki. Wszelkie przepisy dotyczące działania rynku są zawarte w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. o prawie energetycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 220).

Przełomowym momentem dla rynku energii elektrycznej był dzień 01 lipca 2004 roku, kiedy to instytucjonalni odbiorcy energii elektrycznej nabyli możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Trzy lata później rynek energetyczny uwolnił się również dla klientów indywidualnych, czyli gospodarstw domowych. Zmiany te opierają się na zasadzie TPA (Third Party Access), mówiącej o prawie do swobodnego wyboru sprzedawcy energii przez jej odbiorców.

Co to oznacza dla nas w praktyce?

Po pierwsze pojawia się konkurencja, a więc pojawiają się sprzedawcy energii, którzy konkurują ze sobą ceną oraz innymi warunkami poza cenowymi istotnymi dla swoich klientów, czyli m. in. gwarancją stałej ceny przez okres trwania umowy, dłuższym okresem terminu płatności za prąd, prostą i dogodną aplikacją do zarządzania swoim kontem energetycznym (tzw. e-book) oraz wiele innych.

Rynek energii otworzył się również dla nowych sprzedawców energii, dlatego warto przy zmianie obecnego sprzedawcy skorzystać z usług ekspertów, którzy pomogą uniknąć błędów i wyboru nieuczciwych firm.

Drugą istotną zmianą jest podział na sprzedawców i dystrybutorów

Sprzedawcy mają za zadanie sprzedać kupiony na Towarowej Giełdzie Energetycznej prąd, za który konsument powinien płacić zgodnie z jego zużyciem. Dystrybutorzy natomiast są odpowiedzialni za infrastrukturę i modernizację sieci energetycznej, za co również pobierają opłaty od swoich Klientów.

W ten oto sposób Klienci zmieniający sprzedawcę mogą spotkać się z dwiema fakturami za energię: jedną od sprzedawcy za zużyty prąd i drugą na stałą kwotę utrzymania sieci od dystrybutora.

Na Polskim rynku wyróżniamy dystrybutorów: Energa, Enea, Tauron, PGE oraz Innogy (wcześniej RWE). Instytucje i gospodarstwa domowe, które nie zmieniły jeszcze swojego sprzedawcy energii, posiadają tzw. sprzedawcę z urzędu, którym stał się jednocześnie ich dystrybutor.

Jednak pozostaje wciąż pytanie: czy brak zmian na pewno jest dobry, a obecna oferta najkorzystniejsza? Sprawdź to, kontaktując się z naszym Doradcą poprzez formularz zgłoszeniowy tutaj >>