Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Czym są i czy stanowią przyszłość dla nas i naszych pokoleń?


Energia odnawialna to alternatywne źródła energii dla paliw kopalnych (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego). Jak sama nazwa wskazuje, jest to zasób energii, który nie ulega wyczerpaniu, a korzyści, jakie z tego płyną to ochrona środowiska oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Możemy wyodrębnić kilka rodzajów energii odnawialnej:

Energia słoneczna – wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej
  • Fotowoltaika, czyli wytwarzanie prądu za pomocą ogniw krzemowych
  • Kolektory słoneczne wykorzystywane do produkcji ciepła

fot. Panele fotowoltaiczne w Región de Antofagasta, Chile

Energia wodna – energia mechaniczna płynącej wody
  • Rzeczne elektrownie wodne, dawniej młyny
  • Energia wód morskich: pływów, fal i prądów morskich, oraz różnic temperatur w głębinach mórz – OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)

fot. Zapora wodna w Glen Canyon na rzece Kolorado, Stany Zjednoczone

Energia geotermalna – energia pochodząca z wnętrza Ziemi, wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
  • Elektrownie geotermalne
  • Pompy ciepła, czyli maszyny wymuszające przepływ ciepła z miejsca o niższej temperaturze, do miejsca o temperaturze wyższej. Proces ten zachodzi wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych)

fot. Elektrownia geotermalna w Nesjavellir, Islandia

Energia z biomasy – powstaje w procesie spalania, gazowania, fermentacji oraz w innych reakcjach chemicznych materii organicznej. W wyniku tych procesów uzyskujemy energię cieplną oraz elektryczną

Biomasa to materia pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego, która ulega rozkładowi, a także biodegradowalne odpady oraz ścieki. Coraz bardziej popularne stają się uprawy roślin energetycznych, które można spalać w celu pozyskiwania energii.

fot. Produkcja sprasowanych palet drzewnych, wykorzystywanych do spalania i wytwarzania energii z biomasy w Atlancie (źródło: Drax Biomass)

Energia wiatrowa – czyli energia kinetyczna mas wiatrowych, które znajdują się w ruchu. Polega na produkcji energii elektrycznej przekształconej z energii wiatru za pomocą turbin wiatrowych

Najnowszy raport PSEW z czerwca 2017 roku (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) podaje:

“Na świecie trwa okres prosperity energetyki wiatrowej. Nadal bije ona bowiem rekordy popularności – na koniec 2016 roku na świecie pracowały farmy wiatrowe o łącznej mocy 486,7 GW. Wartość przyrostu zainstalowanych mocy w 2016 roku wyniosła jednak 54,6 GW wobec 63,6 GW w roku poprzednim.

Wartość zainstalowanych mocy farm wiatrowych w Europie w 2016 roku wyniosła natomiast 153,7 GW, a potencjał farm wiatrowych wyprzedził łączne moce elektrowni węglowych, ustępując jedynie elektrowniom gazowym.

W Polsce łączne moce farm wiatrowych wynoszą 5,8 GW, co plasuje Polskę na 7. pozycji w Unii Europejskiej pod względem skumulowanej mocy. Dla porównania, łączna zainstalowana moc wytwórcza w krajowym systemie elektroenergetycznym wyniosła w Polsce 41,4 GW.”

25 km od Peterhead na Morzu Północnym w rejonie północno – wschodniego wybrzeża Szkocji niedawno powstała pierwsza na świecie pływająca farma wiatrowa – Hywind Scotland o mocy 30 MW. Inwestorami są norweski Statoil oraz Masdar z Abu Dhabi, a instalację wykonano wraz z udziałem szkockich podwykonawców. Według założeń farma ma produkować ok. 135 GWh energii elektrycznej rocznie, co ma zapewnić prąd dla 20 tys. gospodarstw domowych.

Według przepisów unijnych zawartych w pakiecie energetyczno – klimatycznym Polska ma obowiązek uzyskać 15% udziału OZE w zużyciu energii do 2020 roku

Odnawialne Źródła Energii to mądry i świadomy wybór, który zapewnia bezpieczną przyszłość dla nas i naszych dzieci. Dla pragnących zgłębić temat, jako ciekawostkę polecam film: Punkt Krytyczny

Mapa Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce >>> kliknij link