Konkurencja na rynku gazu ziemnego w Polsce

Konkurencja na rynku gazu ziemnego w Polsce

Rynek gazu ziemnego jest miejscem, którego przedmiotem obrotu jest gaz ziemny i składa się z dwóch głównych obszarów: dystrybucji (OSD) oraz obrotu gazem (sprzedaż).


W Polsce dominującym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego jest PSG Sp. z o.o. i to on odpowiada za prawidłowe doprowadzanie gazu do miejsca jego odbioru przez konsumentów oraz za naprawy i modernizacje sieci gazowej.

Od czasu uwolnienia się rynku gazu ziemnego minęło już trochę czasu, jednak wciąż większość konsumentów nie jest świadomych istnienia innych sprzedawców oferujących go w konkurencyjnych cenach. Sporą część rynku posiada nadal przedsiębiorstwo PGNiG S.A.

Możliwość zmiany sprzedawcy gazu ziemnego podobnie jak energii nie wiąże się z wymianą sieci gazowej, ponieważ dystrybutorem pozostaje niezmiennie PSG i niezależnie od wybranego sprzedawcy gazu ma on obowiązek świadczyć swoje usługi przesyłowe bez przerwy, o ile tylko posiadamy poprawnie sporządzoną umowę o zakup gazu ziemnego z wybranym przez siebie sprzedawcą.

Istnienie konkurencji na rynku gazu jest dobre podobnie jak w innych obszarach naszego życia, ponieważ motywuje ona sprzedawców do coraz to lepszej jakości usług oraz wpływa na konkurencję cenową, dlatego warto rozejrzeć się i skorzystać z oszczędności, jakie może nam wygenerować zmiana sprzedawcy gazu.