Koniec ze smogiem i wysokimi rachunkami za prąd! Efektywność energetyczna?

Koniec ze smogiem i wysokimi rachunkami za prąd! Efektywność energetyczna?

Jesteśmy jako społeczeństwo zobowiązani do podnoszenia efektywności energetycznej.


Efektywność energetyczna wiąże się w aspekcie prawnym z obniżeniem emisji spalania CO2, czyli postanowieniami pakietu klimatycznego nałożonymi na Polskę przez UE, ale również z szeregiem działań mających na celu poprawę naszego życia. W szczególności rozumiemy przez to dbałość o nasze zdrowie, czyli czyste powietrze i brak smogu; opłacalność ekonomiczną, na którą składają się: bezpieczeństwo ciągłości dostaw prądu (są okresy w ciągu roku uzależnione od pór roku, kiedy zapotrzebowanie na energię zbliża się do maksymalnego poziomu naszych zdolności wytwórczych prądu) oraz wysokość cen za energię elektryczną, które zgodnie z aktualną sytuacją rynkową mają tendencję wzrostową i nie ma przesłanek, aby mogło się w najbliższych latach coś zmienić.

Jak można osiągnąć wysoką efektywność energetyczną?

Przede wszystkim nie należy mylić efektywności energetycznej z oszczędzaniem energii. Aby uzyskać wysoką efektywność energetyczną, czyli duży efekt przy niskim zużyciu energii potrzebnej do uzyskania tego efektu, musimy zmienić nasze myślenie i globalnie wprowadzać zmiany. Myślę, że dobrze obrazuje to przykład gospodarstwa domowego.

Szukając oszczędności, myślelibyśmy w kategoriach: zakręcania zimą grzejników, gaszenie świateł, ograniczenie częstotliwości robienia prania czy mycia się w zimnej wodzie.

Jeśli chcesz podnosić efektywność energetyczną, spójrz z nieco innej perspektywy: ocieplić dom, zamiast ograniczać ogrzewanie, wymiana okien na takie z niższym współczynnikiem przenikania ciepła, wymiana żarówek na LED-owe, wymiana sprzętu AGD na klasę energetyczną A lub wyższą, wymiana kotłów oraz panele fotowoltaiczne.

Oczywiście efektywność energetyczna również przyczynia się do uzyskania oszczędności na prądzie, ale skupia się na rozwiązaniach wymagających mniejszych „poświęceń”, a dających większe efekty w długoterminowej perspektywie. Nie rzadko wiąże się z poniesieniem mniejszych lub większych kosztów, jednak taka inwestycja zawsze się zwraca, a później przynosi już tylko zyski.

Jako dopełnienie proaktywnej postawy w stosunku do podnoszenia efektywności energetycznej w społeczeństwie doskonałym rozwiązaniem jest również zmiana sprzedawcy prądu, oferującego korzystniejsze warunki umowy oraz korzystanie z energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, przyczyniając się tym samym do poprawy środowiska, w którym żyjemy.