Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Coraz więcej Polaków zmienia sprzedawcę energii elektrycznej, czego dowodem są opublikowane przez Urząd Regulacji Energetyki dane - w których czytamy, że od początku liberalizacji rynku energetycznego już ponad 462 tys. gospodarstw domowych i 173 tys. firm zmieniło operatora energetycznego.


Jak bezpiecznie zmienić sprzedawcę energii elektrycznej i na co należy zwrócić uwagę podczas przejścia do innego operatora?

Dla przypomnienia rynek energii elektrycznej w Polsce dzieli się na dwie części:

  • dystrybucyjna (opłaty stałe za przesył i obsługę sieci)
  • sprzedaż energii

W celu uzyskania oszczędności lub wyboru sprzedawcy – oferującego atrakcyjniejszy pakiet usług dodatkowych, np. pomoc elektryka, konsumenci mogą wybrać nowego sprzedawcę prądu bez dokonywania zmiany dystrybutora.

Nawet gdyby zmiana dystrybutora sieci była możliwa, to i tak nie przynosiłaby oszczędności, ponieważ ceny za przesył są stałe i regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Można jednak zmienić parametry dystrybucyjne tj. taryfę czy zamówioną moc, ale nie radzimy zmian bez konsultacji z ekspertem, ponieważ mogą one przynieść odwrotny sutek i wyższe faktury.

Jak zatem zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Określ co chcesz osiągnąć dzięki zmianie sprzedawcy energii elektrycznej i wybierz sprzedawcę energii, który w największym stopniu będzie potrafił zrealizować Twój cel, a następnie podpisz umowę z nowym sprzedawcą energii.

Zwróć uwagę, na to:

  • czy sprzedawca wypowie obecną umowę, czy będziesz musiał zająć się tym sam (okresy wypowiedzenia są różne u różnych sprzedawców, koniecznie musisz sprawdzić, jaki Cię obowiązuje)
  • jaki jest okres trwania nowej umowy oraz czas ewentualnego wypowiedzenia (kiedy zgłosić, w jakiej formie oraz jak długo będzie trwać)
  • jaka jest cena za MWh (stała czy może po okresie promocyjnym wzrośnie, czy operator daje gwarancję niezmienności ceny)
  • termin wejścia w życie nowej umowy (czy data następuje kolejnego dnia po ostatnim dniu u poprzedniego sprzedawcy)
  • forma rozliczenia (faktura kompleksowa – jedna za przesył i sprzedaż czy dwie osobne; okresy, za jakie będziesz się rozliczać) i wysokość opłaty handlowej
  • aby uniknąć problemów – czytaj dokładnie całą umowę, koniecznie akapity mniejszą czcionką

Proces samodzielnej zmiany sprzedawcy energii jest prosty, bezpieczny i szybki, jeżeli zwrócisz uwagę na opisane przez nas elementy.

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą sprzedawcy energii elektrycznej i w dalszym ciągu zastanawiasz się jak zmienić dostawcę energii elektrycznej, możesz również skorzystać z prostszej drogi i zlecić wykonanie tych czynności doradcy Proenergo, który zadba o wszystkie szczegóły i wyręczy Cię w całym procesie zmiany.