Jak wypowiedzieć umowę sprzedawcy energii elektrycznej?

Jak wypowiedzieć umowę sprzedawcy energii elektrycznej?

Co należy zrobić, gdy zawarliśmy umowę z nowym sprzedawcą i chcemy od niej odstąpić? W jaki sposób wypowiedzieć umowę u dotychczasowego sprzedawcy prądu? Co powinno znaleźć się w treści wypowiedzenia?


Umowa z nowym sprzedawcą prądu

Jeżeli podpisałeś lub podpisałaś umowę z nowym dostawcą energii elektrycznej, ale z jakichś powodów jednak chcesz od niej odstąpić – masz na to 14 dni od daty podpisania umowy. Cała procedura to jedynie wykonanie kilku podpisów. Odstąpienie od umowy odbywa się bez żadnych problemów, jeśli umowa została zawarta poza siedzibą lub punktem sprzedaży sprzedawcy energii elektrycznej oraz telefonicznie, bądź przez Internet. W momencie, gdy sprzedawca zmienił warunki sprzedaży prądu również mamy prawo do odstąpienia od umowy.

Umowa z dotychczasowym sprzedawcą energii

Decydując się na zmianę sprzedawcy prądu, koniecznie musisz zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia umowy u obecnego sprzedawcy energii. Są różne okresy wypowiedzenia w zależności od umowy, jaką masz podpisaną z aktualnym sprzedawcą prądu. Wyróżniamy dwa rodzaje umów: na czas określony i nieokreślony. Więcej o umowach możesz przeczytać w naszym artykule >>> Umowa sprzedaży energii elektrycznej

  • w przypadku umów na czas określony okres wypowiedzenia to z reguły od 3 do 6 miesięcy. Sprawdź dokładnie datę zakończenia umowy, ponieważ zbyt wczesne rozwiązanie umowy na czas określony często wiąże się z naliczeniem tzw. kary umownej lub koniecznością zapłacenia odszkodowania związanego z przedwczesnym zerwaniem umowy
  • umowę na czas nieokreślony możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy?

  1. Nasze dane osobowe oraz adres
  2. Dane firmy z adresem siedziby
  3. Pełną nazwę sprzedawcy prądu
  4. Numer i data zawarcia umowy, którą chcemy wypowiedzieć

Pamiętaj, że wypowiedzenie każdej umowy powinno być w formie pisemnej. Nie jest konieczne pisanie, z jakiego powodu chcemy odstąpić od umowy. Umowa zostaje rozwiązana w ostatnim dniu miesiąca, następującego po tym, w którym sprzedawca otrzymał Twoje wypowiedzenie. Więc jeśli wypowiedzenie zostało dostarczone do sprzedawcy np. w czerwcu, to umowa przestanie obowiązywać dopiero 31 lipca.