Elektrownie atomowe

Elektrownie atomowe

Czy budowa elektrowni atomowych to rozsądny kierunek w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego? Jaki mają wpływ na środowisko i jakie stanowią zagrożenie?


Elektrownia jądrowa, nazywana też bardzo często atomową jest obiektem przemysłowo – energetycznym, wytwarzającym energię elektryczną dzięki wykorzystaniu energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów (najczęściej uranu), gdzie ciepło, które niezbędne jest do uzyskania pary wodnej – otrzymuje się z reaktora jądrowego.

 

 

Argumenty, które przemawiają za budową tego typu elektrowni to:
  • proces wytwarzania energii w elektrowniach jądrowych nie powoduje emisji gazów cieplarnianych
  • paliwo jądrowe jest dużo tańsze niż paliwa kopalne, łatwiej je wytworzyć i składować
  • niskie są koszty transportu surowców potrzebnych do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych
oraz przeciw:
  • olbrzymie koszty związane z budową tego typu elektrowni
  • awarie, które są tragiczne w skutkach: Three Mile Island – USA 1979 rok, Czarnobyl – Ukraina 1986 rok, oraz Fukushima – Japonia 2011 rok
  • odpady promieniotwórcze oraz problem z ich składowaniem
  • wykorzystanie energii jądrowej do produkcji broni jądrowej
  • wytwarzanie uranu związane jest z procesami, które mają niekorzystny wpływ na środowisko

W krajach Unii Europejskiej elektrownie jądrowe wytwarzają blisko 30% energii elektrycznej.

 

fot. elektrownie atomowe w Europie

Liczba bloków jądrowych na świecie >>> kliknij link